XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

När du kör en serie kommandon i MATLAB kommandofönstret eller köra ett skript eller funktion, är alla variabler som används för att lagra mellanliggande resultat placeras på arbetsytan. Visa arbetsytan genom att klicka på den i skrivbords MATLAB eller trycka på "Ctrl" och "3" Ta variabler från arbetsytan för att frigöra diskutrymme eller hjälpa felsöka skript och funktioner. Använd MATLAB skrivbordet grafiska gränssnitt för att ta bort variabler manuellt eller Clear funktion för att ta bort dem programmatiskt.

Instruktioner

1 Klicka arbetsytan fönster i skrivbords MATLAB att bringa den i fokus. Om du inte är säker på om det är genom att trycka på "Ctrl" och "3" Arbetsytan fönstret innehåller en lista över variabler som finns lagrade i minnet.

2 Högerklicka på en variabel på arbetsytan och välj "Ta bort" från rullgardinsmenyn för att ta bort den, klicka på "OK" om du uppmanas att bekräfta borttagningen. Markera flera variabler och ta bort dem alla på en gång genom att använda rullgardinsmenyn.

3 Skriv in "klart" kommando följt av ett variabelnamn för att ta bort den variabeln från kommandofönstret eller i ett skript eller funktion. Använd jokertecken operatör () för att ta bort många variabler på en gång; "klar" rensar arbetsytan helt, medan "klar x *" bort variabler vars namn börjar med "x".