XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Windows Vista markerade en drastisk förändring från Windows XP. Även om det var marknadsförs som mycket enklare och användarvänliga, Vista visat sig ha en brant inlärningskurva för de flesta användare som migrerar från äldre versioner av Windows. För att jämna ut att inlärningskurva, Microsoft gav en Welcome Center startskärm som gav nyttiga länkar och tips om hur man fyller vardagliga uppgifter med det nya operativsystemet. Ta bort den skärmen när du får kläm på Windows Vista är en enkel process.

Instruktioner

Welcome Center

1 Starta Windows Vista.

2 Logga in på din dator; om möjligt, logga in som administratör.

3 När startskärmen (Welcome Center) visas, leta upp kryssrutan med titeln "Kör vid start" i det nedre vänstra hörnet av fönstret. Ta bort kryssrutan.

4 Starta om datorn för att se till startskärmen tas bort.

Systemkonfiguration

5 Klicka på "Start" och skriv "msconfig" i sökrutan.

6 Klicka på "Start" -fliken.

7 Rulla ned tills du ser en startobjekt som liknar "rundll32.exe oobefldr.dll, visa Välkommen center."

8 Ta bort kryssrutan placerad till vänster på denna punkt.

9 Starta om datorn för att se till startskärmen tas bort.