XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

I Javascript är en matris ett objekt. Liksom alla objekt, har en rad egenskaper och metoder. Till exempel är den tryckmetod som används för att lägga till ett nytt element i en array, som i:

Array.push ( "element");

Egenskapen längd en array lagrar antalet element i arrayen. Om längden inte är större än noll, är arrayen tom; annars är det inte tom.

Instruktioner

1 Skapa en funktion som kommer att acceptera en array som aa parameter och returnerar sant om gruppen är tom eller falskt om matrisen inte är tom. Till exempel:

Funktionen arrayIsEmpty (array) {

2 Utvärdera arrayen variabel först av sig själv för att undvika en JavaScript-fel som uppstår om du söker efter en tom array på en odefinierad eller null variabel. Till exempel:

if (array &&

3 Få längden egenskapen av arrayen, som kommer att vara noll om arrayen om de är tomma, eller större än noll om det inte är. Till exempel:

if (array && Array.length> 0)

return false;

return true;

}