XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Medan publicera HTML för en tabell på nätet är ganska klippa och torr, är det också ganska tråkigt. Eftersom det inte finns en hel del formatering för tabeller, är du begränsad i vad du kan göra med HTML för att förbättra ett bord utseende på nätet. En funktion som du kan använda för att jazz upp tabeller på din HTML-sida är en CSS-formatmall. CSS arbetar tillsammans med HTML för att förbättra eller ändra utseendet på HTML. Om du är bekant med HTML, med hjälp av CSS-kodning är inte svårt.

Instruktioner

1 Logga in till din webbläsare och navigera till HTML-sidan som innehåller tabellen som du vill lägga till stil.

2 Leta upp översta raden, som ska läsa något i stil med:

<Table border = "1" cellpadding = "3" cellspacing = "3" width = "100%"

3 Placera markören i slutet av raden och tryck på "Enter" för att skapa en ny rad.

4 Skriv följande på den nya linjen:

style = "background-color: gul; kant: 3px streckad svart;">

Stilen kommandon "gul", "3px" och "streckad svart" alla kan ändras.

5 Ersätt "gula" med någon annan färg för att justera bakgrundsfärgen i tabellen.

6 Ersätt "3px" med en större eller mindre antal för att ändra tjockleken på gränsen runt bordet.

7 Ersätt "streckad svart" med något som "solid" för att ersätta hur ram visas runt bordet.