XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Hur till Återvinna och återställa raderade filer


Du kan återställa filer från datorn som har raderats genom en process som kallas "Ångra raderingen" eller filer. Att "återställa" en fil kan du använda en dataåterställningsprogram för att påskynda processen och spara dig besväret att mödosamt att återhämta filer genom kommandoraden uppmaningarna (DOS). Flera data recovery program finns tillgängliga gratis, inklusive gratis återställa, Glary Undelete och NTFS Undelete. Processen kommer inte att fungera varje gång och dina chanser att få tillbaka förlorade filer förbättrar snabbare du agerar.

Instruktioner

Hur återställa filer med gratis Undelete

1 Markera den enhet som höll de filer du vill återställa på den vänstra sidan av programfönstret.

2 Klicka på "Scan (enhetsbeteckning):" -knappen.

3 Klicka på "Bläddra" -knappen för "Undelete vald fil (er) till:" och leta reda på mappen där du vill återställa data.

4 Markera de filer du vill att återhämta sig från listan.

5 Klicka på "Återställ".

Hur återställa filer med Glary Undelete

6 Välj den enhet som höll de filer du vill att återhämta sig från listmenyn längst upp till vänster i fönstret.

7 Klicka på "Sök".

8 Ange filnamnet i sökfönstret på den övre högra sidan av fönstret och klicka på "filter" om du känner till namnet på en viss fil du vill återställa.

9 Markera kryssrutorna bredvid de filer du vill att återhämta sig.

10 Klicka på "Restore" -knappen på nedre högra hörnet av fönstret. Filerna kommer att ligga i samma mapp som de var innan de togs bort.

Hur återställa filer med NTFS Undelete

11 Klicka på fliken "Sök".

12 Välj den enhet du vill söka efter raderade filer från "Leta i" drop-menyn.

13 Klicka på knappen "Sök".

14 Markera kryssrutorna för de filer du vill återställa på listan.

15 Klicka på "Återskapa markerade filer" -fliken.

16 Klicka på "...", välj den mapp där du vill spara återskapade filer och klicka på "OK".

17 Klicka på knappen "Återställ".

Tips

  • Omedelbart sluta göra något arbete eller arbete som datorn gör så snart du inser att du har filer som du behöver för att återställa.
  • Du kan välja mer än en icke-angränsande fil från en lista genom att hålla "Ctrl" -knappen och klicka på varje fil för sig.
  • Du kan återställa filer från flash-minnen och minneskort med data recovery program.
  • Olika program kan ha bättre lycka på att återhämta sig specifika filer.
  • Ladda ner återställa program på en annan dator och sätta installatören på en flash-enhet eller skiva om datorn inte redan har en återställa program på den.
  • Inte öppna eller stänga alla filer eller program när vid återställning.
  • Installera Ångra rader program till en annan än den du återställa filer från enheten. Du kan installera programmet på en flash-enhet om datorn endast har en skivenhet.
  • Återställa data till en annan partition eller hårddisk än den du återhämtar den från.