XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Microsoft Project 2007 är ett projekt-programvara där du kan ställa in projekt, spåra dina projekt med uppgifter och budgetar och analysera data. Om du vill skicka en rapport som du har skapat i MS Project, kan du göra ett par saker. Om den person som du skickar e-post rapporten äger MS Project eller ett program som OpenProj kan du e-posta rapporten som en MPP-fil (Microsoft Project filändelse). Han kommer att kunna öppna rapporten som ett projektdokument. Annars är det en bra idé att spara filen som en PDF (Portable Document Format), så att vem som helst med ett gratis program som Adobe Reader eller Google Reader kan se rapporten.

Instruktioner

1 Öppna rapporten i Microsoft Project 2007.

2 Klicka på "Microsoft Office-knappen." Klicka på "Spara". Ge filen ett namn. Det kommer att vara i förlängnings MPP.

3 Öppna ditt e-postprogram. Bifoga filen genom att klicka på "Bläddra". Välj din MPP fil.

4 Istället e-posta rapporten som en PDF genom att klicka på menyn "Visa". Välj vyn i rapporten som du vill skriva ut till en PDF-fil.

5 Klicka på "File". Klicka på "Skriv ut".

6 Välj "Adobe PDF" under "Namn" lista. Klicka på "OK." I dialogrutan, klicka på "Spara".

7 Öppna ditt e-postprogram och bifoga PDF-filen du just sparade.

Tips

  • Om du vill spara projektet som en PDF-fil måste du ha Adobe Acrobat installerat på din dator. Om du bara har Adobe Reader, kommer du inte att kunna skapa PDF-filen.