XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

På vissa företagsnätverk, användarna inte ges möjlighet att få tillgång till Windows Task Manager. Om detta är fallet på din arbetsdator, kan du få ett meddelande om att "Task Manager har inaktiverats av administratören." Men du kan låsa upp Aktivitetshanteraren med Windows Registereditorn för att åsidosätta inställningen.

Instruktioner

1 Klicka på "Start" och sedan på "Kör" om du kör Windows 2000 eller XP. Om du har Windows Vista eller 7, klicka på "Start", "Alla program", "Tillbehör" och "Kör". Alternativt, starta fönstret Kör genom att trycka på Windows-logotypen och "R" på tangentbordet samtidigt.

2 Skriv "regedit" (utan citattecken) i "Run" och klicka på "Enter" för att få upp Windows Registereditorn.

3 Dubbelklicka på mapparna till vänster i fönstret för att navigera till "HKEY_CURRENT_USER", "Software", "Microsoft", "Windows", "Currentversion", "Riktlinjer" och "System."

4 Dubbelklicka på "DisableTaskMgr." Ändra "Value data" till "0" och klicka på "OK". Alternativt, högerklicka på "DisableTaskMgr" och klicka på "Ta bort".

5 Stäng Registereditorn för att spara ändringen.