XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Inaktivera Windows automatisk omstart i Reparationskonsolen


En vanlig frustration bland Windows-användare är det automatiska systemet omstart som uppstår vid installation av Windows-uppdateringar. Att inaktivera den här inbyggda beteende, är det säkraste verktyget för att använda Windows Group Policy Editor. Fortsätt med försiktighet, eftersom att göra felaktiga förändringar skulle kunna äventyra stabiliteten i systemet.

Instruktioner

1 Starta grupprinciper. Klicka på "Start" och klicka på "Kör". Kör kommandot dialogrutan öppnas. Skriv "gpedit.msc" i textfältet och klicka sedan på "OK".

2 Expandera "lokala grupprinciper" eller "lokala datorn" genom att klicka på motsvarande "+" tecken. Expandera "Administrativa mallar", "Windows Components" och klicka en gång på "Windows-uppdateringar" mappen. En lista med alternativ visas på den högra rutan under "Inställning" -kolumnen.

3 Dubbelklicka på "Ingen automatisk omstart för planerad Automatiska uppdateringar installationer" alternativet. Klicka på "Enabled" knappen, klicka på "Apply" och "OK" för att bekräfta ändringarna. Klicka på "Ja" om du uppmanas att bekräfta ändringarna igen. Starta om datorn för att ändringarna ska träda i kraft.