XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Hewlett-Packard Company, eller HP erbjuder HP 33s och 35s som två av dess vetenskapliga och grafräknare. Eftersom de tillhör samma produktfamilj, enheterna delar likheter, även om det finns skillnader.

Likheter

Varje 33s ans 35s Räknaren har en tvåradig display som kan hålla upp till 14 tecken, och har justerbar kontrast. Dessutom kan användarna välja mellan räknare "två typer av data-inmatningslägen.

skillnader

HP 33s har en användarminne 31 kilobyte, vilket är något överträffar HP 35s s 30 kilobyte. De senare har dock betydligt fler minnesregister på 800. HP 33s, i jämförelse, har bara 27 register. HP 33s väger 4,5 oz., Medan de 35s har en vikt av 4,4 oz.

Kosta

I december 2010 föreslår HP ett pris på $ 39,99 för HP 33s. HP 35s är dyrare, med ett rekommenderat pris på $ 59,99.