XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Lägga till en Word-dokument till ett Word-dokument


Lägga till en Word-dokument fil till en annan sparar tid. Det finns ett antal sätt att göra detta. Du kan kopiera dokument från den ursprungliga källan till det nya dokumentet, infoga dokumentet som en fil eller infoga den som ett objekt. Infoga ett dokument som en fil ger dig möjlighet att välja bokmärke du vill infoga.

Instruktioner

Använda kopiera och klistra

1 Öppna Word-dokumentet som du vill kopiera.

2 Markera hela dokumentet genom att trycka på "Ctrl + A" på tangentbordet. Högerklicka sedan över texten och välj "Kopiera".

3 Minimera Word-dokument och öppna Word-dokument där innehållet kommer att läggas.

4 Placera insättningspunkten där du vill att innehållet klistras. Högerklicka och välj "Klistra in".

Lägg genom att sätta in dokument som fil

5 Öppna Word-dokumentet där andra dokument kommer att läggas. Placera sedan markören där du vill infoga filen.

6 Välj "Infoga" och "Arkiv" i verktygsfältet. "Infoga" dialogruta öppnas.

7 Välj Word-dokument fil du vill infoga. Att välja ett område, klicka på "Range" -knappen. Den "Ange text" dialogruta öppnas. Ange bokmärket namnet på Word-dokument du vill infoga och tryck på "OK".

8 Klicka på "Infoga" för att lägga till Word-dokumentet på din sida.

Lägg genom att sätta in dokument som Object

9 Öppna Word-dokumentet där du vill placera den andra filen.

10 Placera insättningspunkten där dokumentet kommer att gå. Välj sedan "Insert" och "Object" i verktygsfältet. "Objektet" dialogruta öppnas.

11 Klicka på fliken "Skapa från fil" och tryck sedan på "Bläddra".

12 Dubbelklicka på Word-dokument du vill lägga till. Dess sökvägen läggs till "Browse" textfältet. Klicka på "OK" för att lägga till Word-dokumentet.