XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Brinna i test för processorer används för att testa stabiliteten i en dators huvudprocessor. Denna testning utförs genom att köra ett program som sätter huvudprocessorn under en tung arbetsbelastning under en längre tidsperiod och övervakar dess prestanda.

Funktioner

Många bränna i testprogram förse användare med olika typer av test val, inklusive längd, typ av operation och tolkning. Dessa funktioner gör att användare kan köra utökade tester för att söka efter fel och prestandanivåer när du kör flera olika typer av bearbetningsuppgifter.

Kompatibilitet

Modern bränna i programvara stöder en mängd olika funktioner som finns i nyare hårdvara. Stöd för att testa de enskilda kärnor av multi-core processorer, hyper-threading testning och stöd för 64-bitars bearbetning är alla processorfunktioner testas av modern brinna i programvara.

användningar

Bränn i program används vanligtvis för att testa nya processorer för fabrikationsfel, leta efter problem i åldrande processorer eller mäta prestandan hos en CPU. Bränn i programmet även används för att placera processorer under en tung belastning för att kontrollera stabiliteten hos överklockad processorer.