XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Så här ändrar Anchor Point Bones i Flash


Adobe Flash Professional finns det många sätt att animera objekt. En mycket användbar funktion för att skapa verklighetstrogna animationer av människor och djur är benverktyget. Benverktyget låter dig animera kroppsdelar på lederna genom att skapa omvända kinematiska kedjor, som är kedjor av bensegment, såsom ett ben, ett knä och en fot. IK kedjor erbjuder ett brett utbud av rörelse --- ibland alltför bred för att verkar vara realistiska. Du kan begränsa IK kedja rörelser genom att skapa ankarpunkter på lederna i kedjan, vilket gör rörelser animeringen verkar mer levande.

Instruktioner

Skapa en IK Chain i Flash

1 Öppna en befintlig Flash-film (FLA) där du vill skapa en animerad kroppsdel ​​eller starta en ny film: Klicka på menyn "Arkiv" och välj "Nytt". Detta öppnar dialogrutan Nytt dokument. Välj "Actionscript 3.0" och klicka på "OK".

2 Dra segment av kroppsdelen (eller delar) som du vill animera från bibliotekspanelen till scenen, eller använda Flash s ritverktyg att dra kroppsdelar. IK kedjor måste bestå av enskilda objekt. Till exempel skulle ett ben bestå av ett övre ben, underben och fot, varvid varje segment ett annat föremål. Om du dra segment med Flash är ritverktyg, placera Flash Merge ritläget. Sammanfoga ritning knapp är den andra knappen från botten av verktygspanelen. Merge Rita är påslagen när knappen visas intryckt.

3 Markera alla delar av din kroppsdel, och välj sedan benverktyget, som är symbolen ben på verktygspanelen.

4 Rita segmenten IK kedjan över varje segment av kroppsdelen. Varje IK kedja segment har en start gemensamt och ett slut gemensamt. Börja varje nytt segment där du slutade föregående segmentet.

Lägga fästpunkter till IK Chain

5 Klicka IK kedjan segment som du vill begränsa att välja det. När du väljer en IK kedja segment, de förändringar som du gör i segmentet gäller leden på toppen av segmentet. Om till exempel kan du välja ett segment lår, kommer inställningens ändringar du gör tillämpas på höftleden, snarare än knäleden.

6 Gå till "Led: Rotation" i panelen Egenskaper, klicka på "Aktivera" och klicka sedan på "Bibehåll." Som standard Flash lägger en ankarpunkt med en lägsta och högsta tvång inställning på 45 grader vardera. Du kan bredda och förkorta begränsningen genom att justera "Min" och "Max" värden. Till exempel, en fot förenade vid ankeln har ett begränsat rotationsområde. Du kan inte flytta foten uppåt 45 grader, så att du skulle ställa in "max" inställning för att begränsa den uppåtgående rörelsen av foten till en mer naturlig miljö, såsom 20 grader. Inställningen "Min" begränsar den nedåtgående rörelsen.

7 Upprepa steg 1 och steg 2 för varje IK kedja gemensamt du vill begränsa. Nu, när du manipulera segment med markeringsverktyget, bör förflyttning av kroppsdelar verkar mer naturliga.

Tips

  • Du kan lägga till ankarpunkter för att styra fram och tillbaka eller i sidled, rörelse av kroppssegment med "Led: X-förflyttning" och "Joint: Y Översättning" alternativ i panelen Egenskaper. Följ stegen för att lägga till ankarpunkter till IK kedjan.