XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Så här ändrar Internet Explorer Toolbar Storlek


Internet Explorer är en webbläsare som gjorts av Microsoft. En av dess funktioner ger sina användare möjlighet att göra sina verktygsfält mindre eller större beroende på deras preferenser. För att göra ditt verktygsfält större eller mindre tar ungefär en minut att utföra.

Instruktioner

1 Öppna Internet Explorer.

2 Placera markören över de små vertikala streck på antingen höger eller vänster sida av verktygsfältet. Markören kommer att förvandlas till pilar som pekar åt vänster och höger.

3 Vänsterklicka och håll när du flyttar markören. Verktygsfältet får större eller mindre beroende på vilken sida av verktygsfältet du väljer.

4 Släpp vänster knapp när du är nöjd med storleken.