XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Så här loggar du in för att tillgång till en dator i ett nätverk


Du kan ställa in nätverksinställningarna för att tillåta åtkomst till andra datorer i nätverket. Detta kommer att göra det lättare att logga in och överföra filer mellan datorer i nätverket. Se till att ställa in ett lösenord för att endast tillåta vissa personer att komma åt nätverket.

Instruktioner

1 Slå på datorn. Vänta tills skrivbordet för att ladda. Gå till "Start" -menyn och klicka på "Network". Klicka på "Hantera nätverksanslutningar" under Nätverks- och delningscenter. Högerklicka på en av anslutningarna och klicka "Brygga anslutningar" för att ansluta alla synliga nätverk och arbetsgrupper.

2 Klicka på "Delning och identifiering" i Nätverks- och delningscenter. Klicka på "Aktivera nätverksidentifiering" att låta datorn för att se andra nätverksanslutna datorer och enheter. Klicka på "Aktivera lösenordsskyddad delning." Välj ett lösenord och klicka på "Apply".

3 Aktivera fildelning och tillgång. Klicka på "Aktivera fildelning" under Delning och identifiering. Klicka på "Apply" för att avsluta och låta datorer för att komma åt filer och skrivare i nätverket. Klicka på "Visa datorer och enheter" och högerklicka på den dator som du vill komma åt. Ange nätverkslösenordet och sedan visa filerna tillgängliga på den datorn. Klicka på "X" i övre högra hörnet för att stänga av fönstret Nätverk när du är klar.