XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Så här visar Tillfälliga bilder på datorn


Tillfälliga filer skapas varje gång du söker på Internet. Dessa filer innehåller alla video, ljud, text eller bilder som du se eller ladda ner under en Internet-session. Vissa designprogram, som Adobe Photoshop och Premiere, även skapa temporära filer för projekt. Om du vill se alla de temporära bilder som lagras på din dator, kan du visa datorns temporära filer när som helst.

Instruktioner

Alla tillfälliga filer

1 Öppna mappen Temp på din dator. För att komma till Temp-mappen, klicka på "Start" orb för att öppna "Start" -menyn, skriv "% temp%" i sökrutan och klicka på "Enter". När "Temp" visas i listan ovanför sökrutan, klicka på "Temp" för att öppna mappen.

2 Sök efter den temporära bild med namn om du känner till namnet på bilden. Att söka, skriv namnet i sökrutan i det övre högra hörnet av fönstret och tryck på Temp-mappen "Enter". Om filen kommer upp, dubbelklicka den temporära filen för att öppna bilden.

3 Dubbelklicka på mappen för det program som du tror att bilden sparas i om du inte känner till bilder titeln. Tillfälliga filer är indelade i mappar som "chrome" för Google Chrome temporära filer, och "Adobe" för temporära filer som skapats i Adobe-program.

4 Dubbelklicka på bildfilen när du hittar den i mappen. Den temporära bild öppnas automatiskt i det program som den skapades eller visas.

Internet Explorer

5 Starta Internet Explorer på din dator om du vill visa de temporära bilderna tittade i webbläsaren. För att starta Explorer, dubbelklicka på ikonen på skrivbordet eller gå till "Start" och "Internet Explorer".

6 Tryck på knappen "Verktyg" längst upp i fönstret Explorer för att öppna menyn "Verktyg". Klicka på "Internet-alternativ."

7 Växla till fliken "Allmänt" i "Internet-alternativ" fönstret. Klicka på knappen "Inställningar" under "Webbhistorik".

8 Tryck på knappen "Visa filer." Alla temporära filer för Internet Explorer visas i fönstret, inklusive alla bildfiler.

Tips

  • Ett alternativt sätt att få tillgång till Temp-mappen på datorn är att gå till "Start", "Dator" dubbelklicka på "C:" driva och följa den väg: "Användare> [Användarnamn]> AppData> Lokal> Temp, "ersätts av" [Användarnamn] "med användarnamnet för den användare vars tillfälliga filer du vill visa. Om du inte ser "AppData" mappen när du försöker att få tillgång till "Temp" mapp med den här metoden, gå till "Verktyg> Mappalternativ", växla till fliken "Visa" och klicka på knappen med "Visa dolda filer och mappar. "