XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Namnet agent.exe används av många företag för program som gör nästan vad som helst. Så det finns inget enkelt svar på frågan: "Vad är agent.exe i Aktivitetshanteraren?"

Install

Agent.exe används av Install Update Service Agent. Detta medel ansluter till Internet för att söka efter uppdateringar för några av de program som använder Install programmet.

Windows uppdatering

Agent.exe i Aktivitetshanteraren kan vara Windows Update. Den kontrollerar efter uppdateringar för ditt system på Internet.

Cyber

Cyberlink driver VCR version 3.0 har också en process som kommer att dyka upp som agent.exe i Aktivitetshanteraren.

forte Agent

Agent.exe kan också vara den Forte Agent nyhetsläsare.

process Explorer

Det finns ett program som heter "Process Explorer" som är tillgänglig från Microsoft (se Resurser avsnitt). Detta program kommer att berätta inte bara vilka processer som körs, utan även om det är en systemfil eller en fil öppnas av ett annat program.