XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Vad är skillnaden mellan AVI & WMV?


AVI och WMV är typer dator videofil. Även om båda typerna har utvecklats av Microsoft, är WMV närvarande närmare i samband med dem än AVI. Dessa två typer har sett divergent evolution, särskilt med ankomsten av DRM (Digital Rights Management).

AVI Origins

Microsoft utvecklade AVI (Audio-Video Interleave) 1992 för att konkurrera med Apples liknande QuickTime-teknik. AVI plattformen ursprungligen begränsad till 320 av 240 pixlar och 30 bildrutor per sekund.

WMV Origins

Till skillnad från AVI, ades WMV utformats från början för att vara komprimer när det infördes 1999. Det kan vara "strömmas" över Internet istället för att användaren behöver ladda ned hela filen innan du visar den.

ASF-filer

Detta strömmande fil är vanligen i en "container" fil som heter Advanced Systems Format (ASF). En ASF-fil kan också innehålla en AVI-fil, och ASF behållare kan skyddas med DRM.

DRM

Digital rights management är utformad för att förhindra media piratkopiering. ASF behållaren kan märkas med en identifieringskod som är associerad med en auktoriserad enhet.

AVI Container

AVI är också en container format. Det tenderar att vara lättare att sätta ett brett utbud av videofiler inuti dess behållare, och den har ett bredare spektrum av anordningen kompatibilitet.